truyenhinhmobifone.net
Truyền hình An Viên đổi tên thành mobiTV giữ nguyên dịch vụ
Ngày 26 tháng 4 năm 2016 truyền hình An Viên của mobifone chính thức đổi thương hiểu thành mobiTV và các dịch vụ vẫn giữ nguyên chưa thay đổi.