trungtamnghiencuuthucpham.vn
Công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh flan -FOSI - trungtamnghiencuuthucpham.vn
Điều kiện để Công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh flan là cần phải có 2 giấy phép ở trên cộng với kết quả xét nghiệm chứng minh sản phẩm đạt các chỉ tiêu do Nhà nước quy định.