trungquan710.com
Tổng quan về Oracle Database (Phần 2)
Phần thứ 2 trong chuỗi bài Tổng quan về Oracle Database mình sẽ giới thiệu với các bạn về các Platform mà Oracle Database hỗ trợ, các bộ ứng dụng, sản phẩm liên quan, hệ thống Oracle Support cũng n…