trungquan710.com
Các lỗi có thể gặp liên quan đến shared memory
Ở bài trước chúng ta đã biết cách tính toán và cấu hình các tham số shared memory trên Linux. Trong 1 số trường hợp cấu hình không chính xác, hoặc hệ thống quản lý memory không tốt, ta sẽ có thể gặ…