trungquan710.com
Đăng ký dùng thử Google Cloud miễn phí 1 năm
Xu hướng cloud đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ trên thế giới. Các công ty hàng đầu như Google, Microsoft, Amazon, Oracle… đều đã đưa ra các nền tảng cloud của mình, và có các chương trình dùng…