trungquan710.com
Hướng dẫn cài đặt Oracle Linux 7.3
Mình đã có bài hướng dẫn cài đặt Oracle Linux 5 ở đây và bài hướng dẫn cài đặt Oracle Linux 6 ở đây. Giờ thì cài phiên bản 7.x thôi, ở đây mình sẽ cài bản 7.3. Cũng như mọi khi, ta cần 1 máy ảo kho…