trungquan710.com
Sài Gòn – Cổ Thạch – cung đường ven biển (P2)
Sáng 30/4, cỡ 7h dậy. Oánh răng xong ra ngoài thì thấy bà con trải chiếu nằm la liệt +.+ Hóa ra nhiều đoàn lên đây từ khuya hay sáng sớm mà hết phòng nên đành trải chiếu nằm luôn, chờ có phòng. Tín…