trungquan710.com
Sài Gòn – Cổ Thạch – cung đường ven biển (P1)
Trước đây mình đã có đọc 1 số bài viết về biển Cổ Thạch, về bãi đá bảy màu ở đây, nên cũng đã muốn đi từ lâu lắm rồi. Nhưng đến đợt 30/4 vừa rồi mới sắp xếp đi được, do sau khi ra đây có thể về nhà…