trungquan710.com
Đón 2019 ở Campuchia
Lần đầu đi Campuchia, mình đã trải nghiệm vùng biển phía nam với Sihanoukville, Kohrong Sanloem. Còn lần đi Cam thứ 2 này, ngay dịp tết dương lịch 2019, mình quyết định chọn điểm đến tiếp theo là S…