trungcapmamnon.vn
Tìm hiểu lý thuyết Kohlberg về phát triển đạo đức - Trung cấp mầm non
Mỗi một giai đoạn phát triển, trẻ có những thay đổi về tâm lý và thể chất khác nhau. Vì vậy, phụ huynh cần chú ý và có những điều chỉnh hành vi đối với trẻ hợp lý. Trước khi hình thành thói quen Giai đoạn 1: Trẻ chưa hình thành được ý thức tựRead More