trungcaphosinh.com
Liên thông từ Trung cấp Hộ sinh lên Cao đẳng Điều dưỡng năm 2018
Nếu bạn đã tốt nghiệp Trung cấp Hộ sinh muốn học liên thông lên Cao đẳng Điều dưỡng năm 2018 thì hoàn toàn có thể học tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.