trudnocaizdravlje.rs
Pesticidi | Trudnoca i zdravlje
Pesticidi su velika grupa različitih hemikalija, najčešće organskih supstanci, koje se koriste za zaštitu biljaka, životinja i ljudi od mnogih štetočina kao što