trollbloggen.se
Nu är det allvar!
Nu är det allvar! Idag berättade medierna om att åklagaren har beslutat att ta över utredningen av RF-insamlingen! Detta är stora nyheter då det visar att det är riktigt allvar. På aklagare.se står…