trollbloggen.se
”Läs artikeln istället för domstolsbeslut”
Denna meningen läste jag idag. Mycket dumt ska man tydligen läsa innan ögonen trillar ur skallen! Hur man, när man benämner sig som journalist (bland mycket annat), ens kan komma sig för att …