trollbloggen.se
Förundersökning startad!
Gruppanmälan har kommit in och polisen har nu valt att starta en förundersökning mot insamlingen! Mer info finns på P4 radio Kristianstads hemsida: See you soon!