troll-karate.no
Vi har flyttet fra Sport&Mosjon til Skullerud Park
Mer informasjon om oppstart og tilbud kommer. Vi er klare til skolestart høsten 2018