troll-karate.no
Gradering for ungdommer og voksne 19. juni klokken 18:00
Hei Gradering for de som trener på Sport&Mosjon på tirsdager og torsdager er satt til den 19. juni klokken 18. Møt opp klokken 17:45 for registrering. Ta med kontanter for betaling av gradering…