troll-karate.no
Årsmøte 2018
Årsmøte 2018 i Troll Karateklubb Bushido vil bli avholdt onsdag 28. februar kl 18.00 på Maliks ved Mortensrud Torg. Saker til årsmøte må meldes til styret senest onsdag 14. februar. Hilsen styret i…