troelschristensen.dk
Refleksioner efter at have gennemført en Master i IKT og Læring (MIL) – Doing the aftermath
Jeg er nu færdig med min masteruddannelse og alt forløb godt til eksamen for specialet. Specialet kom til at hedde og omhandle “Et didaktisk design til styrkelse af digitale kompetencer hos d…