troelschristensen.dk
Kritisk refleksion og anvendt teori i refleksionspapiret
Jeg arbejder pt. på at afslutte refleksionspapiret til valgmodulet Projektledelse i skoleudvikling. I den forbindelse er vi på sidste og afsluttende seminar blevet gjort opmærksomme på, at nedenstå…