troelschristensen.dk
Båndsalat – To be continued…
En spændende og alligevel omsiggribende opgave ved studiet er, når jeg forsøger at tilegne mig ny viden, så bliver jeg udfordret på flere plan. Piaget ville sige, at jeg stræber mod homeostase, hvi…