troelschristensen.dk
Afslutning på førsteårsprojektet og tanker omkring opgavestruktur
Så blev vi færdige med førsteårsprojektet, som for os handlede om at differentiere undervisningen i en læringsplatform. Problemformuleringen lød Hvordan kan en læringsplatform understøtte lærerens …