troelschristensen.dk
Teori gennen praksis og praksis gennem teori
Endnu et godt møde i gruppe 10 er netop slut. Arbejdet med opgave 2 skrider stille og roligt fremad. Min stille frustration og usikkerhed fra sidste indlæg vedrørende båndsalat er blevet udskiftet …