trochoididongus.net
Dịch vụ truyền dẫn phát sóng phải theo cơ chế thị trường - Hệ thống website tin tức AFC News
[ad_1] Nhà nước đã từng bước hình thành thị trường truyền dẫn phát sóng truyền hình cạnh tranh. Đài PT-TH tỉnh “kêu” vướng khi thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng Sáng ngày 29/11/2016, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã chủ trì cuộc họp với đại diện Sở TT&TT, ĐàiRead More