trochoididongus.net
Ai đang định hướng cho phong cách thời trang Nhật Bản? - Hệ thống website tin tức AFC News
Ai đang định hướng cho phong cách thời trang Nhật Bản? Cùng là phong cách thời trang Lolita, Exotic, Gothic Avant Garde hay Minimalism, nhưng người Nhật diện sẽ khác hẳn với cách mà người Châu Âu hay thậm chí là người Hàn, Trung hay Việt… Điều gì đã làm nên điều khác biệt đó?Read More