trivietphat.com
Những lưu ý lần đầu đặt gia công khuôn mẫu - Cty SX KD TRÍ VIỆT PHÁT | Làm Khuôn Nhựa | Khuôn Thổi | Thiết Kế 3D - 2D
Tóm tắt nội dung1Những lưu ý quan trọng khi đặt gia công khuôn mẫu.2Chất lượng khuôn:3Chất lượng sản phẩm3.1Đặt gia công khuôn mẫu cho sản phẩm có sẵn3.2Đặt gia công khuôn mẫu có sẵn có cải tiến thêm3.3Đặt gia công cho một sản phẩm mới4Nguyên liệu nhựa5Số lượng sản xuất hàng loạt6Thời gian giao hàng7Bảo …