triviasa.co.za
Wie was Daan Desimaal / Who was Decimal Dan?
"1/2 sent vir een pennie en een sent vir twee..." In 1961 het Suid-Afrika oorgeskakel vanaf sterling na desimaal. Daan Desimaal was daar om ons te help.