tripyab.com
کویر مرنجاب
امروز میخوایم در مورد یکی از کویرهای زیبای کشورمون در استان اصفهان صحبت کنیم. نام این کویر کویر مرنجاب که توی شمال شهرستان آران و بیگدل قرار داره. اسم مرن