tripyab.com
ابیانه در استان اصفهان از توابع شهرستان نطنز و یکی از بلندترین نقاط مسکونی ایران
ابیانه روستایی در استان اصفهان و از توابع شهرستان نطنز و یکی از بلندترین نقاط مسکونی در ایران هستش . این روستا به خاطر معماری بومی و بناهای تاریخی زیادش از