trevolblog.com
Podria un excés d’activitat física tenir algun risc?
En articles anteriors hem estat parlant dels beneficis per a la salut de l’activitat física (AF) tant general com de l’exercici de força, fins i tot destacant que una mínima AF pot ser …