trevolblog.com
Puré depuratiu post festes
Després de festes, és típic que ens bombardegin amb dietes “detox” miraculoses, les quals ens facin perdre entre 3 i 5 kg en una setmana. Doncs bé, la veritat que no existeix cap puré o…