trejderowski.pl
Microsoft Word. Lista tematów
Lista tematów do zaliczenia znajomości programu Microsoft Word. Uwaga! Ten temat nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów WST, zdających egzamin z przedmiotu „Podstawy informatyki”…