travelnews.no
Halv milliard til OTA-ene - TravelNews
Av losjiinntektene for norske hoteller i fjor på vel 15 milliarder kroner bidro nettreisebyråene (OTA) med 3,75 milliarder. Provisjonen deres er beregnet til rundt 525 millioner.