tranzistor.hr
Kraj nepropisnom parkiranju u Đakovu
Danas je predstavljena informatička platforma "Pazigrad" koja objedinjuje rad prometnog redarstva i parking službe. Ova platforma spoj je desetogodišnjeg stvaranja sustava za potrebe lokalnih samouprava i pratećih poduzeća, pri čemu u ovom trenutku na platformi radi preko 50-ak gradova, općina i drugih subjekata diljem zemlje. Gradonačelnik Marin Mandarić Mandarić je dodao kako će svaki građanin