translatingmarek.com
A dream about living under Nazi occupation - Translating Marek
Marek Zulawski compares dream and reality when his mother Kazimiera Zulawski takes him to her wartime home, a place where she hid hundreds of Jews. | Marek Żuławski porównuje sen z rzeczywistością, kiedy jego matka Kazimiera Żuławska prowadzi go do swojego wojennego mieszkania, miejsca gdzie ukrywała setki Żydów.