transbordernews.in.th
เขื่อนน้ำเทิน 2 ประกาศหยุดปั่นไฟ เร่งระบายน้ำหลังฝนตกหนัก
สำนักข่าว laoedaily ของลาวรายงานเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ว่าเขื่อนน้ำเทิน 2 หยุดผลิตกระแสไฟฟ้าและปล่อยน้ำลงคลองสู่แม่น้ำเซบั้งไฟชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเซบั้งไฟ เขตเมืองมะหาไซย บริเวณโรงผลิตกระแสไฟฟ้าใกล้จะล้นตลิ่ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัทไฟฟ้าน้ำเทิน 2 และรัฐบาลลาว ในสัญญาที่กำหนดไว้ว่า โครงการเขื่อนนำเทิน 2 จะต้องลดอัตราการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำเซบั้งไฟเมื่ออัตราการไหลของแม่น้ำเซบั้งไฟสูงถึงระดับ 14.4 เมตร ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัทไฟฟ้าเทิน 2 ได้จัดการประชุมร่วมเกี่ยวกับการหยุดปล่อยน้ำและหยุดทำการผลิตไฟฟ้าชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเซบั้งไฟสูงขึ้น โดยมี ดร.ดุสิต พิมมะจัน หัวหน้าเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน 2 และตัวแทนหน่วยงานปกครองของแขวงคำม่วน และเมืองที่เกี่ยวข้อง เช่น เมืองยมมะลาด มะหาไซย เซบั้งไฟ หนองบกและเมืองไซบูลี แขวงสะหวันะเขตเข้าร่วม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาสัมปทาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับรองว่า ทางบริษัทไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ได้หยุดการปล่อยน้ำและขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายริมฝั่งแม่น้ำเซบั้งไฟได้รับทราบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งในแต่ละจุดของระบบการวัดระดับน้ำในการบริหารจัดการเก็บน้ำในฤดูฝนและฤดูแล้ง นายดุสิต พิมมะจัน หัวหน้าเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ได้รายงานข้อมูลภาพรวมในการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและแจ้งจุดประสงค์ของการหยุดผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วคราว และหยุดการปล่อยน้ำสู่คลองส่งน้ำสู่แม่น้ำเซบั้งไฟ...