transbordernews.in.th
ศูนย์อำนวยการน้ำแจ้งด่วนเฝ้าระวัง“โขง”หลังจีนลดการระบายน้ำ อีสานยังผันผวนหนักคืนเดียวเพิ่ม 2 ม.เชื่อเหตุจากเขื่อนไซยะบุรี
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 มีรายงานข่าวว่า ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วน ลงวันที่ 9 สิงหาคม เรื่องการเปลี่ยนแปลงการระบายน้ำของเขื่อนจิงหง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมประมง และผู้ว่าราชการจังหวัดริมแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี โดยมีเนื้อหาสำคัญระบุว่า กระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ฝ่ายจีน) มีหนังสือลงวันที่ 5 สิงหาคม แจ้งเปลี่ยนแปลงการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหง เพื่อบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้า โดยในช่วงวันที่ 5-10 สิงหาคม ระบายน้ำ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วง 11-15 สิงหาคม จะระบายน้ำ 600-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลังจากนั้นจะเพิ่มการระบายน้ำในระดับปกติ...