transbordernews.in.th
ทีมเดินเท้ารณรงค์แยกกัญชาออกจากยาเสพติดถึงศาลากลางสุพรรณ เตรียมชงข้อเสนอให้รัฐบาล-พรรคการเมือง
ขบวนเดินเท้าเพื่อผู้ป่วยถึงศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเดินเพื่อผู้ป่วย:กัญชารักษาโรค ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคมนับเป็นเวลา 19 วันและในวันที่ 20 มิถุนายนจะเป็นวันสุดท้าย ทั้งนี้คณะรณรงค์ได้เริ่มเดินเท้าออกจากวัดสับปะรดเทศ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 มุ่งหน้าไปยังวัดป่าเลไลย์ อ.เมือง ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมเดินเท้ากว่า 300 คน โดยในช่วง 11.00 น.ได้แวะพักที่ศาลากลางจังหวัดซึ่งก่อนเดินทางถึงศาลากลางจังหวัดนายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี ได้ร่วมขบวนเดินเท้าด้วย อาจารย์เดชาและประชาชนที่เดินเท้ากำลังยืดเหยียดเส้นระหว่างแวะพัก นายสุจินต์กล่าวว่า ต้องการอำนวยความสะดวกให้ขบวนเดินเท้าที่นำโดยนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิข้าวขวัญ เนื่องจากนายเดชาทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วยซึ่งขณะนี้กระแสการใช้น้ำมันกัญชาได้เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นจึงอยากให้ความรู้ถูกต้องกับประชาชน ซึ่งนายเดชาเป็นคนหนึ่งที่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง “โดยส่วนตัวแล้วผมเห็นว่า หากพิสูจน์ได้ว่าน้ำมันกัญชาสามารถรักษาผู้ป่วยได้จริงก็ควรสนับสนุนให้เป็นยารักษาโรคเหมือนกับสมุนไพรอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายตรงนี้คือความหวัง”นายอำเภอ กล่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี(BioThai) กล่าวว่าได้มีการจัดทำข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและรัฐบาลโดยรวมรวมความคิดเห็นของประชาชนและเครือข่ายตลอดระยะเวลาการเดินเท้า และหลังจากทราบว่าใครดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีใดในรัฐบาลก็จะมีการยื่นข้อเสนออีกครั้งเพราะมีหลายประเด็นที่รัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้เลย เช่น การแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัญหาและอุปสรรคทั้งว่าด้วยเรื่องตำรับยาและหลักเกณฑ์หมอยาพื้นบ้าน รวมถึงระเบียบเรื่องของการปลูกกัญชาที่อนุญาตให้สหกรณ์การเกษตรและรัฐวิสาหกิจชุมชนแต่กำหนดเงือนไขต่างๆไว้มากมาย “ตอนนี้อำนาจในการดูและแลการปฏิบัติเอื้ออำนวยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยายาก เช่น เรื่องการรับรองตำรับยา รวมถึงการเข้าถึงวัตถุดิบ อย่างกรณีของกลางที่...