transbordernews.in.th
“สุรยุทธ์”หนุนการศึกษาไทยสิงขร เยียวยาแผลใจ”คนไทยพลัดถิ่น”
แม่เฒ่าไทยสิงขรวัย 95 ปีถึงกับร่ำไห้ที่ได้เจอลูกหลานซึ่งอพยพหนีการสู้รบในพม่าไปอยู่ฝั่งไทยเมื่อ 20-40 ปีก่อน (ภาพโดยปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์) ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน คณะคนไทยพลัดถิ่นชาวสิงขรที่ถือสัญชาติไทยเดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องซึ่งเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่หมู่บ้านสิงขร ต.สิงขร อ.ตะนาวศรี จ.มะริด ประเทศเมียนมา โดยมีสื่อมวลชน นักวิชาการและมูลนิธิชุมชนไทร่วมเก็บข้อมูล ซึ่งในจำนวนนี้มี ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล เลขานุการศูนย์สิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (มรภ.พบ.) และนายภควินท์ แสงคง ผู้ประสานงานเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น ร่วมคณะไปด้วย ทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดสิงขร ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชุมชนและคณะจากประเทศไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยากาศในหมู่บ้านสิงขร (ภาพโดยปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์) ชาวบ้านไทยสิงขรเล่าว่า ปัจจุบันแม้สถานการณ์ในหมู่บ้านจะดีขึ้นเพราะไม่มีการสู้รบระหว่างทหารพม่าและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์แล้ว แต่ชุมชนคนไทในสิงขรยังประสบปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาข้ามแดนมายังฝั่งไทยซึ่งให้ระยะเวลาอยู่ในประเทศไทยได้เพียง 3 วัน ทำให้ประสบความลำบากในการเข้ามารักษาพยาบาล เพราะบางครั้งต้องใช้เวลามากกว่า 3 วัน ขณะที่จำนวนไม่น้อยมีญาติพี่น้องอยู่นอกพื้นที่จังหวัดประจวบฯ เมื่อต้องไปร่วมงานบวช งานศพ หรืองานบุญต่างๆ ก็ไม่สามารถข้ามเขตไปได้ทั้งๆ ที่เป็นคนไทยเหมือนกันและแค่อยากเข้าไปร่วมงานบุญ-งานศพของญาติพี่น้อง แต่กลับถูกเหมาให้เป็นพม่า “ถ้าเรากลับมาเกินกำหนดก็จะถูกปรับ เมื่อก่อนต้องจ่ายเงิน 500 บาท ตอนนี้เขาใจดีลดให้เหลือเพียงแค่ 100...