transbordernews.in.th
กสิกรรมลาวเข้มสั่งชะลอสวนกล้วยจีนทุกโครงการใหม่ ถ้าละเมิดตัดทิ้ง
สำนักข่าวหนังสือพิมพ์เสดถะกิจสังคมของลาว รายงาวันนี้ (13/05/2019) แผนกกสิกรรมและป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทร์ ได้สั่งให้ทุกโครงการสวนกล้วยใหม่ที่กำลังบุกเบิกที่ดินเช่าของประชาชนชะลอการปลูกกล้วยไว้ก่อนเพื่อจัดทำเอกสารการลงทุน เอกสารด้านสิ่งแวดล้อมและการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบการ ทั้งนี้หากโครงการใดละเมิดคำสั่งจะถูกดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเบื้องต้นจะต้องถูกปรับหรือทำลายต้นกล้วยทิ้ง ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายหงสาย นวนทาสิง หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทร์ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า นครหลวงเวียงจันทร์เริ่มมีการปลูกกล้วยเป็นโครงการขนาดใหญ่นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ที่เมืองสังทองและขยายไปยังเมืองปากงึมและนาซายทอง ทำให้ขณะนี้ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทร์มีสวยกล้วยทั้งหมด 533 เฮกตาร์ หรือ 3,251 ไร่ โดย 5 บริษัททั้งในและต่างประเทศนั้น โดยมีสวนกล้วยที่ให้ผลผลิตแล้วจำนวน 333 เฮกตาร์หรือ 2,033 ไร่ เฉพาะที่เมืองนาซายทองโครงการใหม่รวมทั้งหมด 4 จุด เริ่มแรกอยู่ที่บ้านแสนดิน 80 เฮกตาร์ 488 ไร่ จุดที่ 2 บ้านนาท่อนใกล้อ่างน้ำทม 400 กว่าเฮกตาร์ ประมาณ 2,977 ไร่ (รวมในพื้นที่ป่าสงวนจำนวน 120 ไร่) จุดที่ 3...