transbordernews.in.th
วิกฤตแม่น้ำโขง ฟังเสียงชุมชนริมน้ำ รับผลกระทบหนักจาก “เขื่อน” (1)
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2562 กองเลขาเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนริมฝั่งโขง รวมถึงการให้ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟ้องศาลปกครองคดีเขื่อนไซยะบุรีของชาวบ้าน 37 ราย ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งปัจจุบันนี้คดียังอยู่ในขั้นตอนอุทธรณ์ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน และระบบนิเวศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลเพิ่มเติมและเตรียมการติดตามเฝ้าระวังติดตามผลกระทบ หลังจากที่เขื่อนไซยะบุรีประกาศขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 175 เมกะวัตต์ และจะส่งขายไฟฟ้าเชิงพานิชย์อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้คณะทำงานได้เริ่มต้นตระเวนรับฟังความเห็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน ณ ศาลาประชาคมริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านโนนหลักศิลา ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยในการประชุมมีตัวแทนผู้ฟ้องคดีศาลปกครอง จาก จ.อำนาจเจริญ จ.มุกดาหาร และจ.นครพนม และชาวบ้านเป็นเกษตรกร คนปลูกผัก คนหาปลา ผู้เลี้ยงปลากระชัง และชาวบ้านจากชุมชนริมลำน้ำสาขา ที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงกว่า 70 คน เข้าร่วม นางสาวไพรินทร์ เสาะสาย ผู้ประสานงานจาก International Rivers เล่าว่า ปัจจุบันการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสายหลักตอนบน ในจีน...