transbordernews.in.th
กลุ่มธุรกิจยักษ์ประมง-อาหารสัตว์ หารือร่วมองค์กรภาคประชาชน หาทางยังยั้งเครื่องมือทำลายล้างพันธุ์สัตว์ทะเล เผยชาวบ้านสิ้นหวัง เหตุเจ้าหน้าที่รัฐไม่ปกป้องทะเล แรงงานตังเกขอมีรายได้-สวัสดิการเหมือนบนฝั่ง
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่โรงแรมดุสิตธานี ถนนสีลม กทม. ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมอาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม ซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านแรงงานและประมง อาทิ สมาคมรักษ์ทะเลไทย เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าวเรื่อง บทบาทภาคธุรกิจและประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาแรงงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมประมงไทย นายจักรชัย โฉมทองดี ผู้แทนองค์กรออกแฟม กล่าวว่าระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ ได้มีการประชุม Seafood Task Force ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจชั้นนำของโลก ทั้งผู้นำเข้าอาหารทะเล ในยุโรปและอเมริกา รวมถึงผู้ผลิตขนาดใหญ่ด้านอาหารสัตว์ และผู้ส่งออกสินค้าจากประเทศไทยรายใหญ่ เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไทยยูเนียน ซึ่งถือว่ามีมูลค่าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศ โดยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาได้มีข่าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในกิจการประมงซึ่งโยงไปถึงสินค้าส่งออกของประเทศไทย รวมไปถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้ภาครัฐให้ความสำคัญแต่การแก้ไขยังไม่ลุล่วง ดังนั้นกลุ่มแรงงานประมงพื้นบ้านและองค์กรภาคีจึงรวมตัวกันและเข้าพบ Seafood Task Force เมื่อวันที่ 30 ที่ผ่านมา เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าวว่า...