transbordernews.in.th
ชี้หน่วยงานรัฐปัดฝุ่นสารพัดโครงการรับคำสั่ง คสช.ยกเลิกคำสั่ง 9/2559 ประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือจี้ยกเลิกด่วน ชาวแม่แจ่ม-คลองชมพู ระบุมัดมือชก-ตัดโอกาสชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน.) อันประกอบด้วย 1 คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้น ยมบน-ยมล่าง จังหวัดแพร่ 2 เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ 3 เครือข่ายคัดค้านเขื่อนแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครือข่ายคัดค้านเขื่อนห้วยตั้ง จังหวัดลำพูน 5 เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู จังหวัดพิษณุโลก 6 เครือข่ายคัดค้านโครงการเขื่อนโป่งอาง จังหวัดเชียงใหม่ 7 เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบโครงการผันน้ำป๋าม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันหารือและนอ่านแถลงการณ์เรื่อง “ยกเลิกคำสั่ง 9/2559” โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐมักมีการฉวยโอกาสอ้างสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งในการผลักดันโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและยั่งยืน เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมและไม่ตรงกับความเป็นจริงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ผลก็คือก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งระบบนิเวศลุ่มน้ำนั้นๆถูกทำลาย ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งรุนแรงและขยายตัวมากขึ้น สร้างความขัดแย้ง เกิดการคอร์รัปชั่น และสูญเสียงบประมาณอันเป็นภาษีของประชาชนโดยเปล่าประโยชน์ ในแถลงการณ์ระบุว่า ในกรณีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) 9/2559 คปน. เห็นว่าเป็นการรวบลัดขั้นตอนการดำเนินโครงการและกิจการขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้ 1 มีการผลักดันและเร่งรัดปัดฝุ่นเอาโครงการสร้างเขื่อนและผันน้ำเก่าที่เคยมีปัญหาและไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมาดำเนินงาน 2 สร้างความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ...