trafiknews.info
Ново изискване: Бензиновите колонки да пречистват въздуха
До края на годината всяка бензинова колонка трябва да бъде оборудвана със система, която улавя вредните пари. Качеството на въздуха се следи постоянно от 22 станции …