toyorkimia.ir
خرید و فروش گندم دامی
خرید و فروش گندم دامی از دیگر فعالیت هایی که شرکت کیمیا به آن می پردازد ، خرید و فروش گندم دامی است. خرید و فروش گندم دامی در صنعت دام و طیور امری مهم محسوب می شود.زیرا گندم در کنار ذرت و جو ، جزو مهم ترین و پر فایده ترین خوراک برای دام