tourstar.ir
باتومی - تور استار
باتومی:واقع در جنوب شرقی کشور گرجستان است از جاذبه توریسیتی باتومی میتوان به باغ گیاه شناسی ان اشاره کردکه یکی از بهترین مکان ها برای استراحت ومطالعه علم گیاه شناسی است درختان و گل ها در این باغ دارای زیبا ترین ساختار وبافت هستند والبته یک مکان برای دور بودن ازترافیک و شلوغی شهر سواحل …