totnens.cat
13 tècniques per a petits artistes - totnens
tècniques per a petits artistes, experimentar textures i maneres de dibuixar i pintar. Podeu adaptar-les a l'edat dels nens. Arts plàtiques divertides .