toryworld.club
אפרמציות
אפירמציות - נקראות גם סוגסטיות או אוטוסוגסטיות (השאות לשכנע עצמי) Affirmations- הם אחד הכלים העתיקים, העוצמתיים והפשוטים בתחום התפתחות אישית הן שייכות לתחום של "גישה חיובית" ואנו נילמּד להשתמש בהם נכון, כך שחיינו השתנו לטובה סינים היו סבירים ( ובימיינו גם הפסיכולוגיה קוגניטיבית התנהגותית) שמחשבות משפיעות על הרגשות שלנו, דפוסי התנהגות, ולאופן החיים שלנו לכן עם…