toryworld.club
אנרגית הצי
די קשה להסביר את מוסג אנרגית הצי 氣, מכיוון שבפילוסופיה מזרחית אין משהו דומה לזה, וגם הסינים לא ממש מנשים להסביר את המושג, אלה הם יותר משתדלים להבין את השימוש הנכון באנרגיה הזו. אני ישתדל לתת את מירב הידע בנושא. יש לכם מה להשלים, שוטפו אותנו בתגובות, ונדון בעניין ביחד. סינים מאמינים שאנרגית אינג ואיין…