toppstigenkrokvagen.hgfnynas.de
Förtjänsttecken i brons (5 år) tilldelas
Christer Friberg, Lokala Hyresgästföreningen Marsta Lorita Hultberg, Lokala Hyresgästföreningen Rumba Margareta Reinholdson, Lokala Hyresgästföreningen Rumba Marie-Louise Gustavsson, Lokala Hyresgä…